Töröktopolya

Torontáltopolya; Banatska Topola

Szűz Mária jelenéseinek kegyhelye
Lépjük át küszöbét a kegyhelynek,
Mondjunk szép köszöntést a Szent Szűznek.
Drága Szűz Anyánk, légy üdvözölve,
Topolya fénye, népednek üdve.
Buzgón rogyunk le szent köveidre.

Szomjas a mi lelkünk látásodra,
Mint hervadó növény a harmatra;
Szarvas a forrást sem vágyja jobban,
Mint mi képedet kegytemplomodban,
Mert nálad béke és szeretet van.

(Forrás: Berecz Sándor: TÖRÖKTOPOLYA KEGYHELYÉNEK TÖRTÉNETE.
KANIZSA 1934.)

Fohászok a Szűzanyához

Szűz Mária, Jézus Anyja, őrizd meg szívemet, hogy gyermeki, tiszta és átlátszó legyen, mint a forrás!
Adj nekem egyszerű szívet, amely mentes a sötét kételyektől!
Szívet, amely adakozó, és részvétet érez a szenvedők iránt!
Erős szívet, amely sohasem kicsinyhitű és csüggeteg!
Hűséges és nemes szívet, amely semmi jót sem felejt, és semmi rosszat nem tesz!
Szívet, amely a Megváltó Jézus Krisztus ügyéért lángol, amelyet az Úr szeretete megsebzett, s ez a seb csak az égben gyógyul meg!
Amen.

(Forrás: Sóti János SJ: TÖRÖKTOPOLYAI KEGYHELY.
Novo Molosevo 1999. 18.old.)

Kép forrása: Sóti János SJ: TÖRÖKTOPOLYAI KEGYHELY.

A töröktopolyai templom Kép forrása: Sóti János SJ: TÖRÖKTOPOLYAI KEGYHELY.

Sóti János SJ: Töröktopolyai Kegyhely Novo Milosevo 1999.


BANATSKA TOPOLA
(nekad Töröktopolya),
23315 Maršala Tita 21.
Tel.: –
Fotó:Nagy Géza
A Megdicsőült Szűzanyát ábrázoló oltárkép, a Mária-kép bal oldalán alul az 1854-es látnokokat, jobb oldalon pedig a zarándokok csoportját láthatjuk.

Fotó:Nagy Géza
Az oltártól balra található képen a magyar kereszténység három kimagasló női alakja: Szent Erzsébet, Boldog Gizella királyné és Szent Margit.

Fotó:Nagy Géza
Az oltártól jobbra a négy nagy magyar férfi szent: Szent István király, Szent Gellért püspök, Szent Imre herceg, valamint Szent László király.
Patay László festményei (1995)

A jelenések helyére épült kegykápolna

A topolyai lelkészség és bucsújárás keletkezésének története. Topolya 1856.

A topolyai lelkészség és bucsújárás keletkezésének története. Pesten, 1856.

Csodálatos dolgok mellyek legujabban történtek Topolyán. Topolya 1856.

Berecz Sándor: Torontáltoplya kegyhelyének története
Boldogságos Szűzanyánk jelenései, csodás gyógyulások. Katholikus Hitélet Könyv- és Kegytárgykereskedés Kanizsa 1934.

TÖRÖKTOPOLYAI ZARÁNDOKLATOK TERVEZETT DÁTUMAI 2008-BAN:

1. 2008. április 20-án vasárnap délután 3 órától 7.30-ig teljes cönákulum
2. 2008. május 18-án vasárnap délután 3 órától 7.30-ig teljes cönákulum
3. 2008. június 15-én vasárnap délután 3 órától 7.30-ig teljes cönákulum
4. 2008. július 20-án vasárnap délután 3 órától 7.30-ig teljes cönákulum

5. 2008. augusztus 14-15-én (csütörtök-péntek):
a. 2008. augusztus 14-én délután 3 órától kis cönákulum a búcsú keretében
b. NAGYBÚCSÚ KÉT NAPOS LESZ: VIRRASZTÁS keretében teljes cönákulum (éjszaka 23.30-kor örvendetes rózsafüzér, éjfélkor ifjúsági szentmise önfelajánlással, majd mise után fájdalmas és dicsőséges rózsafüzér).

6. 2008. szeptember 21-én vasárnap délután 3 órától 7.30-ig teljes cönákulum
7. 2008. október 19-én vasárnap délután 3 órától 7.30-ig teljes cönákulum
8. 2008. november 9-én vasárnap délután 2 órától 6.30-ig teljes cönákulum

Fotó: Nagy Géza
A templom szentélye
Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
Lourdes-i Mária

Fotó: Nagy Géza

Fotó:Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza
Jézus megkeresztel-
kedése
Patay László festményei
Fotó: Nagy Géza
Jézus meggyógyítja
a béna embert
Fotó: Nagy Géza
Jézus feltámadása
Fotó: Nagy Géza
A kenyérszaporítás
csodája
Fotó: Nagy Géza
Jézus a vízen jár
Fotó: Nagy Géza
Az utolsó ítélet

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán
A 98-ban felújított 9 regiszteres orgona

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza


Kis csapatunk kedves vendéglátóink
társaságában
Fotó: Nagy Géza

Sóti János SJ: Töröktopolyai Kegyhely
Novo Milosevo 1999.

Előszó

     Jubileumot ünnepelünk: a töröktopolyai kegytemplom [1999-ben] 100 éves. Ennek az évfordulónak az emlékére készült ez az írás, a Szűzanya iránti hálából, mivel hívőközösségünk megérte ezt a szép ünnepet a harmadik évezred küszöbén oly sok nehézség ellenére.
     Alkalmi kiadványunk célja: dióhéjban megismertetni a zarándokokkal a Szűzanya töröktopolyai kegyhelyét és annak történetét.
     Töröktopolya (hivatalos nevén: Banatska Topola) a Bánáti Püspökség egyetlen máriás kegyhelye. Valamikor ezrével érkeztek a zarándokok, legtöbbjük gyalogosan, hogy az Égi Édesanya segítségét kérjék mindennapi keresztjük hordozásához. Mais szép számban érkeznek zarándokok, és nemcsak a búcsúra (augusztus 14-én délutánra és 15-én délelőttre), hanem tavasztól őszig minden hónapban. Természetesen a legtöbb zarándok a búcsúra, pontosabban Nagyboldogasszony ünnepe előtti délutánra érkezik, de a napján is szépen jelennek meg a hívek.
     A búcsú napját kivéve, rendszeres, havi találkozókat is tartunk, mindig vasárnaponként délután 3 órától este 7 óráig, cönákulum (imatalálkozó) formájában.
     E kegyhely igazi jelentősége abban áll, hogy lelkileg töltekezünk, együtt imádkozunk a Szűzanyával. Mária ma is köztünk van, nem feledkezik meg rólunk, gyermekeiről. Felemelő lelki élményt jelent látni, amint a zarándokok a szentgyónás szentsége által kibékülnek az Istennel. A zarándoklatok fénypontja természetesen Urunk áldozatának a bemutatása, a szentmise, amely alatt felajánljuk magunkat a Szűzanyának.
     Miért is fontos a keresztények számára a Máriatisztelet? Miért kérjük Mária közbenjárását, ha imáinkkal egyenesen Jézushoz és a teljes Szentháromsághoz is fordulhatunk? Azért, mert Jézus saját édesanyját, Máriát oltalmul adta nekünk. Az új ezredforduló küszöbén is a Szűzanya Szeplőtelen Szíve a mi menedékünk. Aki megtalálta Máriát, megtalálta Jézust is. A legegyszerűbb út Jézushoz Márián keresztül vezet, vagy ahogyan II. János Pál pápa mondja: „Per Mariam ad Jesum" (Márián keresztül Jézushoz). Ez az út nagyon egyszerű, hisz Mária a legegyszerűbbet mutatja gyermekeinek, amely a Fiához vezet. De amennyire egyszerű, épp olyan nehéz is, hisz ez az út nem más, mint Jézus követése végig a keresztúton, fel egészen a Golgotára. A föltámadás ugyanis a Golgotán keresztül következhet be. Innen származik a kegyelem és az isteni élet. Az Egyház és a világ csakis az ima, a vezeklés, a szenvedés és a vértanúk vére által újul meg. Aki részt akar venni Krisztus dicsőségében, annak részesednie kell előbb Krisztus szenvedésében is.

Folytatás...


Köszönjük Szántó Irén (Sydney) és Sóti János atya segítségét!

Vissza a kezdő oldalra