Tiszaföldvár

Szent István búcsújáróhelye

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Váci Egyházmegyében lévő kegyhely
     Isten dicsősége, a Szűzanya szeretete és a híveknek, Isten népének megszentelése mindig újabb és újabb „bázisokat° követel és alakít ki. Ezért a nagyobb hívő közősségeket igénylő kegyhelyek száma sohasem zárt szám. Régiek - sajnos - olykor eltűnnek és újabbak bukkannak föl. Ilyen a 20. sz. vége felé kikristályosodott szent hely, maholnap hites kegyhely, Tiszaföldvár Szolnok megyében található, a váci püspökség területén. Buzgó plébánosának adataiból tudjuk a következőket: Főbúcsúja augusztus 20-án, első szent királyunk, István ünnepén van. Ilyenkor messze kömyékről is jönnek hívó zarándokok. Volt idő, amikor negyven helységből jövőktől tarkállott a kegytér. Ilyenkor az előestéken vallásos előadások hangzanak, éjszakai virrasztás, esetleg magasröptű hangverseny vezeti be a nagy napot. A főbúcsú napján ünnepi szentmise a csúcspont, melynek végeztével fölemelő élményt nyújtó utcai szentséges körmenet van.
    Mivel Tiszaföldvár és környéke vallásilag az ország legnehezebben evangelizálható területe, mert erre nagyon sok a protestáns, és emiatt a vegyes házasságokkal fogy a katolikus érzelmi és lelki töltés, no meg az ateizmus, a rafinált istentelen propaganda is megtette a magáét a bolsevizmus uralma alatt. Ezért volt szűkség arra, hogy lelkipásztori kezdeményezésre lelkileg újra megmozgassák a szunnyadó híveket. 1894-ben épült gyönyörű kéttornyú templomukat már a százéves jubileumra késztik elő a hívek.
    Benne a főoltár képe Szent István királyt ábrázolja, amint fölajánlja a király koronázási ékszereit és ezekkel együtt magyarságunkat is a Szűzanyámak. Örökké időszerű és biztató jelenet, míg csak magyar él a földön. A kegytemplomban van egy csodálatosan szép Mária-szobor - amely a Mindenkor Segítő Szűz Máriát ábrázolja. Mennyire fontos napjainkban is ez a mindenkori segítség a Szűzanya részéről. (A Mindenkor Segítő Szűz ünnepe június 27-én van.)
    A kegyemplom érdekessége az a szentföldi tárló, amelyben szentföldi emléktárgyakat lehet szemlélni. Így köveket, homokot Krisztus szülőföldjéről, fa maradványokat, kavicsokat, kagylókat, vizeket üvegcsékben a szent folyamokból és tavakból, datolyapálma ágakat stb. Mindez művészien kivitelezett, oszlopra szerelt, képeslapokkal díszített, föliratokkal tarkított, többrekeszes szekrénykében látható. Itt még a keresztelésekhez is a Jordán vizét használják. A kegytemplom udvarán egy csodaszép lourdes-i barlangfal található, misézési lehetőséggel. Ez a két lépcső magasságnyira emelt, enyhe ívelésű sziklafal, melyen a lourdes-i Szűzanya foglal helyet, Szent Bernadett szobrával. Egy fagerendákból készült hatalmas Mária-monogram szinte keretbe foglalja az egészet. Maga a misézőoltár Názáretből, Efaezusból, Jeruzsálemből és más szent helyről származó kövekből készült. Ezen kívül még egyéb meglepetések is várják a híveket, illetve búcsúsokat. Meg kell említenünk a közelben lévő Homok községet is, melyben Jézus szent arca a turini lepel alapján van művészien megfestve. Itt ugyancsak nagy ünnenélyességgel tartják Jézus Szíve ünnepével kapcsolatban a búcsút.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 277-278.old.)


Római Katolikus Plébánia
5430 Tiszaföldvár
Kossuth Lajos u. 121.
Tel.:56/470-073
A kegytemplom főoltára

A kegytemplom

A Segítő Szűz szobra

Szent István király

Ó, hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga
Gyászos őtözetbe,
Teelőtted sírva

Hol vagy, István kérál,
Téged magyar kéván
Gyászos őtözetbe,
Teelőtted sírva.

Ó, kertnek kertésze,
István kérál vala,
Árva magyaroknak
Választott királa

Rólad emlékezünk,
Csordulnak könyveink,
Búal harmatoznak
Szomorú mezeink.

Virágos kert vala
Régen Pannóniában,
Kit a Szűz Mária
Híven öntöz vala.

Dícsértessék Isten
Te szent országodban,
Hogy új kérált adtál
Nekünk Szent Istvánban.

Reménységünk benne
Vagy és Máriával
Mint magyar nemzetünk
Nagy Pátrónájával.

(Forrás: Magyar Zoltán:
Szent István a néphagyományban
Osiris, Budapest, 2000. 217-218.old.)

    Tiszaföldváron született Somogyi Károly, aki a XIX.század végi pusztító árvíz /Tisza/ után saját, kb.43 ezer példányos könyvtárát Szegednek ajándékozta. 2000.aug.20-án a templom előtt emlékoszlopot állítottak neki. A mintegy 3 méter magas sziklatömb tetején az árvízben elpusztult könyvekre s az új, ma Szegeden Somogyiról elnevezett könyvtárra utaló dekoráció látható. A kőtömbön emléktábla, s egy 28 cm.átmérőjű bronz dombormű látható Somogyi képmásával. Az egész emlékhely Dinnyés László alkotása. /Jeles művei között hivatalosan is számontartott!/
     Az egyházközséghez tartozik a szomszédos Martfü. Az ország egyetlen templom nélküli városa volt a rendszerváltozásig. Igazi szocialista település volt s ma is 90%-ban az. Összesen hat személy járt a nyolcvanas évek derekán templomba a több mint 8 ezer lakos közül. Persze a szomszédos Tiszaföldvárra. A hitetlenek védőszentje, Szt.Tamás apostol lett az új, gyönyörű templom illetve egyházközségrész védőszentje s példaképe. Marosi Gábor tervező mérnök Tamási József plébános atya kérésének megfelelően az apostol életének 2 legjelesebb helyszínét, Jeruzsálemet és Indiát komponálta bele az épületbe. Ezért szinte egzotikus szépségűvé lett, benne igazi művészi alkotásokkal. 5 rézdomborítással készült szobor Meszlényi János Munkácsy-díjas művész alkotása, 37 színes ólomkeretes ablak Mohay Attila iparművész utolsó alkotássora, stb. Hála Istennek ma már mintegy 90-en járnak vasárnaponként szentmisére s a templom idegenforgalmi nevezetesség lett.
    Az egyházközség vendégházakkal és vendégszobákkal is rendelkezik, melyek olcsóak és kultúráltak.

2004-ben a Szent István napi búcsú augusztus 20-án reggel 9 órakor kezdődik. A szabadtéri szentmisét a Szent István lovagrend tagjainak jelenlétében Kocsis Imre nyolcgyermekes tiszavasvári görögkatolikus parochus mutatja be. A szentmisét körmenet és agapé koronázza meg. Énekel az egyházközség Boldog Apor Vilmos női kara. Szálláslehetőséget is tudnak biztosítani.

Képek a 2004-es Szent István napi búcsúról (A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár gyűjteményéből. Fotó: Kósa Károly):

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Foto: Kósa Károly

Képek a 2006-os búcsúról (Fotó: Nagy Géza):

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Képek a 2007-es búcsúról (Fotó: Nagy Géza):

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza


Köszönjük Tamási József plébános atya segítségét!

Vissza a kezdő oldalra