Dr. Mosolygó Marcell: Az ima erejéről.

Beszédes hálatáblák Máriapócson

Megjelent: Kocsis Éva (szerk.): Görög Katolikus Kalendárium 2005. 122-123.old.

     Számomra felejthetetlen marad az az öt év négy hónap, amit 1995 és 2000 között Máriapócson szolgálhattam. Ez alatt az idő alatt 45-50 darabbal gyarapodott a külső tábori oltár körül elhelyezett hálatáblák száma. Legtöbbjüket a kegyoltáron találtuk, Feczák Miklós harangozó vagy Márta nővér bevitte a sekrestyébe. Olyan is előfordult, hogy láttam amint az oltárra tette a fiatal pár, és megkérdeztem - Milyen szívvel hozták? - Tisztelendő Úr, had maradjon ez a mi titkunk a Szűz Anyával - volt a válasz. Voltak, akik egyenesen hozzám jöttek, hogy szeretnék, ha ez a hálatábla kikerülhetne a falra.

ZSUZSIKA GYÓGYULÁSÁÉRT

     Miskolc környéki településen egy hívő fiatal házaspár gyermeküket várták, amikor az orvosok megállapították, hogy kislányuk súlyos testi fogyatékkal fog születni: izületei letapadtak. Az orvosok ajánlották az abortuszt, de ők úgy döntöttek, hogy betegen is nagyon fogják szeretni. Amikor megszületett úgy lett ahogyan az orvosok mondták: csípőben, térdben, bokában nem fejlődött ki az izülete, letapadt. A szülőket felvilágosították, hogy az orvostudomány jelenlegi állása szerint az ilyen nagyon ritka betegséget műtét-sorozattal szokták gyógyítani. Majd 10 hónapos korától kezdve minden évben műtéssel segítik az izületek fejlődését. Legjobb esetben 16 - 18 éves kora körül már maga fog tudni tolókocsijába beülni, és megerősödő felkarjával részben önellátó lesz.
     A nagymama Zsuzsika születése óta kilencedet végzett a Pócsi Szűzanya közbenjárásáért. Amikor eljött az első műtét ideje, Debrecenben a főorvos azzal fogadta a szülőket, hogy hozzájárulásukat kérte, hogy egészen más módon végezze a műtétet. Nem szikével, nem apró lépésekkel, hanem gyökeresen új módszerrel szeretné a műtétet elvégezni. Azt is elmondta, hogy a műtétnek így sokkal nagyobb a kockázata, és professzortársai nem ajánlották ezt a módszert. A szülők beleegyeztek. Ennek a műtétnek ma van öt éve, és Zsuzsika itt szaladgál, teljesen egészségesen. A nagyszülők, keresztszülőkkel, rokonokkal azért jöttünk, hogy megköszönjük a Szűzanyának, hogy Zsuzsika teljesen egészséges.
     Amikor a professzor úrnak évekkel a gyógyulás után egy borítékban jelentős pénzt akartunk adni azzal utasított vissza, hogy - Annak köszönjék meg, aki nekem a műtét előtt azt az álmot adta - nem vagyok egy álomlátó fajta-hogy Zsuzsikát 16 éves korúnak láttam, és eljött, hogy megköszönje, hogy volt bátorságom őt más módszerrel megműteni. Nekem ez az álom megerősítésemre szolgált.

„Nem baj, hogy nem márvány, csak műanyag?"

     Egy szombaton kemény műanyagba vésett táblát hozott félve egy fiatalember, oldalán boldogságtól sugárzó mennyasszonyával. Csak keresztnevük van belevésve és nagy betűkkel: KÖSZÖNETTEL Szűzanyának!
     Nagyon készségesen elmondták, hogy az egyetemen három év együtt járás után elhatározták, hogy összeházasodnak. Mivel a vőlegény nem volt megkeresztelve, elkezdtek együtt járni hitoktatásra. Akkor a vőlegénynek egyre gyakrabban kezdett fájni a feje és a szeme is. Az onkológián kisdió nagyságú daganatot találtak az egyik szeme felett. Az orvosok azt ajánlották, hogy jobb a szemével együtt kioperálni a daganatot, mint kockáztatni, hogy agydaganattá fejlődjön. Mivel a vőlegény egyedüli gyermeke volt jómódú szüleinek, a kivizsgálást elejétől fogva Münchenben is elvégeztették. Ott ugyanazt tanácsolták, hogy műtesse ki a daganatot a szemével együtt. A mennyasszony lebeszélte szeme kioperálásáról. Nagyon nehéz hónapok voltak. Mindennap együtt kérték a Pócsi Máriát közös imáikban, hogy meggyógyuljon. A keresztelés felemelő ünnepsége után elmaradtak a fejfájások. Féléve nyomtalanul eltűnt a szem feletti daganat. Ma útban vannak Nyírkarászra, ahol az esküvőjük lesz a görög templomban. - Nem baj hogy nem márvány'? - Saját magam terveztem meg számítógépen és véste bele - mondta a vőlegény.
     Nem csak a régmúltban történtek imameghallgatások, sok rendkívüli imameghallgatás történik napjainkban is, csak nem jut el hozzánk. Családok belügye marad, pedig másokat is megerősítene hitében, ha mernénk irgalmas Istenünk jóságáról beszélni.
     Az imának életváltoztató ereje van. Leggyakrabban a szentgyónásban tapasztalja ezt a gyóntató lelkész, de hirdetik azok a táblák is, melyeket hálaadásból hoznak Máriapócsra.