Rönök

Szent Imre búcsújáróhelye

Vas megyében található kegyhely
     Rönök híressége - ma különösképpen - a majdnem a határvonalon álló templom, amely megújított formájában látható. Mitől vált híressé, sőt világhírűvé? Főképp attól, hogy kiérdemelte a "Magyarország leggyalázottabb temploma" címet. Voltak ugyan nagyobb káreseményeket szenvedett templomaink, köztük pl. a szombathelyi székesegyház, amelyet bombatámadás ért, de nem tudunk arról, hogy a rönökinél jobban eggyel is elbántak volna.
     A fentiek megértéséhez tudni kell, hogy itt, a templom mellett húzták meg a trianoni határt, így került e templom az ország szélére. Ennélfogva oda évtizedeken keresztül senkit nem engedtek fel, ámde a határvadászok kedvükre garázdálkodhattak: teljes mértékben kifosztották, ajtajait, ablakait szétverték, szögleteit illemhelynek, tornyát magaslesnek használták. Eddig legutolsó helybenlakó lelkészét elüldözték: a szerencsétlen 1951. dec. 9-én este nagy kockázatot vállalva, átmenekült Ausztriába az aláaknázott szögesdróton keresztül. Másnap már elkezdődött a retorzió: lezárták a templomot és környékét és oda 39 éven keresztül /!/ senkit sem engedtek fel. Körözött bűnösnek minősült az, aki a templomlátogatásának még csak a gondolatával is foglalkozni merészelt. Sőt a 70-es években már a templom végleges eltakarítását is elrendelték, szerencsére erre nem akadt vállalkozó. Osztrák oldalról egyértelműen látszott a kép: a lerombolt és meggyalázott templom fémjelezte a magyar vallásszabadságot is. Az osztrák hívek évtizedeken át dédelgették azt a gondolatot, hogy véget vetnek ennek a szörnyű állapotnak és felépítik, felújítják a templomot. A sokszori próbálkozást végre 1989 őszén követhették a tettek. Derék püspökük, Dr. Stefan László eisenstadti megyéspüspök, bölcs előrelátással, egyik fő-fő mozgatója volt a gondolatnak és menten tárgyalásokat kezdett Dr. Konkoly István szombathelyi megyéspüspökkel, majd kiadták a jelszót: Retten wir Sankt emereich's Kirche! azaz, mentsük meg a Szent Imre templomot! Nagy lendülettel, még nagyobb összefogással megindult a gyűjtés, miközben a mi híveink is lelkesedtek. 1989 őszén elkészült a templom statikai megerősítése és az új tetőszerkezet, majd 1990 folyamán belülről a boltozatok felújítása, utána meg a külső vakolat helyreállítása. 1991. aug. 19-én II. János Pál pápa a szombathelyi repülőtéren tartott miséje végén áldotta meg a templom új keresztjét, melyet 1991. szeptember 14-én helyeztek fel ünnepélyesen a 42 méteres magasságba. Akkor már nagyon bíztunk abban, hogy nemsokára lesz templomunk! Szakadatlanul folyt a szervezett munka és az 1992-es dolgos év szeptemberében újraszentelhettük a templomot! Hatalmas tömeg, becslések szerint vagy hatezer fő, sok-sok pap és két megyéspüspök jelenlétében folyt le a templom újraszentelése 1992. szeptember 20-án vasárnap. Ettől kezdve minden vasárnapon délelőtt 10.15-kor van ott nagymise, amelyen mindig vannak osztrák oldalról is résztvevők. Magyar részről nincsen ekkora buzgóság, és hát oda feljutni sokaknak azért is nehéz, mert semmi járművük nincsen, a távolság pedig a községtől is 3-5 km. A felvezető út nagyon gyenge, aminek jó állaga a templom létének létkérdése lenne.
     A templom előtti térségben jelenleg kilenc nyelven olvasható annak egyedülálló, szomorú sorsa, amely megdöbbenti az odalátogatókat:
A RÖNÖKI SZENT IMRE TEMPLOM: A NÉPEK - NEMZETEK ÖSSZETARTOZÁSÁNAK SZENT JELKÉPE!
I. 1902 - 1904 A Magyar királyi Vallásalap fölépíttette
II. 1951- 1989 századunk szégyene: az ateista kommunizmus szétrombolta
III. 1990 - 1992 A HIT és a nemzetközi összefogás újjáépítette.
Ezúton is kérjük és buzdítjuk az olvasót, hogy személyesen is győződjék meg a templom hányattatott eddigi sorsáról, annak megújításáról és hívjon el másokat is, hogy minél többen láthassák: mik az ateizmus gyümölcsei és hogy mit tehet a tevékeny HIT napjainkban is.
-Rilli László-
Forrás: http://www.c3.hu/~szia/ghirek/gh7jl2.txt

*
Felsőrönök és a rönöki Szent Imre templom története
A szentély oltár feletti üvegablaka

A kegytemplom

A kegytemplom

A szentély Szent Istvánt ábrázoló üvegablaka


Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia Hivatal
9970 Szentgotthárd
Széll Kálmán tér 5.
Tel.: 94/380-071
Szent Imre ének

Szüzességnek liliomfa,
Szeretet piros rózsája,
Kegyesség violája.

Üdvözlégy dicső Szent Imre,
Tekints reánk is e földre,
E kis magyar nemzetre.

Az isteni szeretetben
Add, kövessük ez életben,
Hogy jussunk az örömben.

Nyerj nékünk is tisztaságot,
Hogy utáljunk minden mocskot,
Fertelmes undokságot.

Mert ugyanis akik tiszták,
Isten színét azok látják,
(Krisztus szava) és bírják.

Már te látod Isten színét,
Esedezz, hogy mi is innét
Kikelvén, lássuk színét, Ámen.

Lelki Paradicsom (1700)

*

A kegytemplom belső tere

*

Égi chorusok, azúrnak
sergei, kik fönt vonulnak,
zöngjön éneke a' húrnak,
trónusánál a' nagy Úrnak.

Ő, az édesség patakja,
Őt a' szépség lelke lakja,
boldogságot ád azoknak,
kikbe nincs a' rossz salakja.

Tőle bírt aképp kiválni
a' hitvalló szent Királyfi,
álnokság ellen kiállni,
bárha üldözné akárki.

Katolikus Hertzeg, vészbe
agg királynak ifjú része,
Krisztusnak csudás vitéze,
földre mennyet ő idéze.

Megvetette a' világot,
béklyót a' testére vágott.
Ördögök nyakára hágott,
szablya sem fogá, sem átok.

Mert legyőzött hármas ellent
s a' gonosznak monda ellent,
most, hogy a' világból elmet,
két palástot is visel fent.

Ékes, szent s királyi mezbe,
udvarló néptől övezve,
él a' mennyei körökbe
a' Báránnyal mindörökre

Glória hát az Atyának
s az ő Egyszülött Fiának
s akit éppoly dics illet meg,
glória a' Szent-Léleknek. Amen.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

*Magyar Zoltán: A liliomos herceg. Szent Imre a magyar kultúrtörténetben c könyve, Szent Imre alakja a néphagyományban c. fejezetének 2. része

Évente kétszer van búcsú: Pünkösdhétfőn és Szent Imre ünnepe utáni vasárnapon.

2004-es programok:

Május 1. 14.00: Ünnepi szentmise, egy meditációs szoborcsoport megáldásával, utána kultúrprogram.

Május 31. Pünkösdhétfő 10.00: Kétnyelvű (német - magyar szentmise)

Szeptember 18. szombat 10.00: Dr. Konkoly István megyés püspök ünnepi szentmise keretében emlékezik meg a templomszentelés 100. évfordulójáról, az új orgona felszentelése. Ezen a napon egész napos ünnepi program lesz a templom környékén osztrák és magyar előadók részvételével.

Az év minden vasárnapján délelőtt 9.30-kor van szentmise a templomban.

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Géza

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Nagy Zoltán

Fotó: Kósa Károly

Fotó: Nagy Géza


Képek forrása: Rönök Wallfahrtskirche Szt. Imre/ St. Emerich (1999)


Köszönjük Németh Zoltán szentgotthardi plébános úr segítségét!

Vissza a kezdő oldalra