Petőfiszállás - Pálosszentkút

Kiskunság népének búcsújáróhelye

Bács-Kiskun megyében, a volt kiskunfélegyházi járásban, a Kalocsa-kecskeméti egyházmegye területén lévő kegyhely
A mai Petőfiszállás község Bács-Kiskun megyében és a Váci egyházmegyében fekszik, közel Kiskunfélegyházához. Történelme során a következő neveken ismerték: Ferencszállás, Pálos- szentkút, Petőfiszállás.
     Petőfiszállás - Ferencszállás néven - a XIII. században a Magyarországra beköltöző kunok egyik települése volt a Kiskunság területén. A falunak saját temploma volt. A község békés életét a XVI. században a török hódítás törte meg. A portyázó török-tatár csapatok elől a lakók a nagyobb védelmet biztosító városba, Kecskemétre költöztek. A falu határát - több más kun pusztával együtt - Kecskemét városa legelőnek bérelte. A török kiűzése után (1686) a felszabadult Jászkunságot a bécsi udvar a Német Lovagrendnek adta el. Az egykori kiváltságos terület lakói azonban sorsuk rosszabbodásába, abba hogy jobbágysorba kerültek, nem nyugodtak bele. Elérték, hogy a vételárat saját erőből visszafizetve, a szolgaságból megválthatták magukat. Ennek során - a megváltási összeghez való hozzájárulás arányában - a termőföld saját tulajdonukba került. Ez az önmegváltás, a redempció a Jászkunságban felszámolta a jobbágyságot, és létrehozta az árutermelő paraszti birtokokat.
     Ferencszállás-puszta területét Kiskunfélegyháza váltotta meg, s továbbra is legelőként hasznosította.
     A legenda szerint 1791-et írtak, amikor egy pásztor, nyáját az éjjeli órán is legeltetvén egy ismeretlen forrásra bukkant, melynek vizében a nagy fénnyel tündöklő Szúz Mária alakját pillantotta meg. A hír gyorsan terjedt a környéken és sokan jöttek a forráskúthoz a csodát látni, vizéből pedig betegeiknek vittek haza. A hagyomány az eseményt azzal magyarázta, hogy annak idején a falu papja a betörő török csapatok elől a templom előtti forráskútba rejtette az oltáriszentséget, nehogy a törökök megszentségtelenítsék.
     Az 1700-as évek végén - mondja egy másik csodás történet - egy béna koldus jött a Szentkúthoz. Ivott a vízből, megmosakodott, s meggyógyult: lába visszanyerte erejét. Mankóit a forrás mellett földbe szúrta, ezek kihajtottak és nagy fává terebélyesedtek. A fákat később a búcsúsok szilánkonként széthordták.
     A meginduló népes búcsújárások hatására a kiskunfélegyházi városi tanács a helyszínen egy kőkeresztet emeltetett, ám a váci püspöki hatóság 1793-ban betiltotta a zarándoklatokat. Ennek hatására a város elrendelte a forrás betömését. Egy tanyai ember, akinek földjén a friss vetést a búcsúsok sokszor letiporták, trágyával tömte el a víz útját. Ám az a piszkot kiszórta, s még nagyobb erővel tört fel. Ezt égi intésnek tekintették, s utána senki sem mert a forráshoz nyúlni. Körülkerítették és védőtetőt húztak föléje. S egyre jöttek a zarándokok, különösen pünkösdkor és Kisasszony-napkor a „Szentkúti Szűzanyához".
     A búcsújárás mégis csak a múlt század második felében lendült fel. 1873-ban kápolnaépítő bizottság alakult, hogy a régi ferencszállási templom romjain újat építsenek. Az építkezéshez a régi templom köveit is felhasználták. Az alapok ásásakor talált rengeteg csontot a templom előtti kőkereszt tövében hantolták el. Egy évtized múlva elkészült a templom, s körülötte a keresztút tizennégy stációja.
     A kiskunfélegyházi plébános ismét engedélyezte, hogy hívei búcsús kereszttel, lobogókkal vonuljanak ki a Szentkúthoz, amelynek környékét a város 1888-ban megvásárolta, s a területet fásította. A millennium emlékére megépült a Skapulárés Szűzanya kápolnája. 1940-ben a Magyarországra visszaköltözött pálos rend telepedett le Szentkúton, amely ekkor kapta a Pálosszentkút nevet. Egy évtizednyi munkálkodás után azonban őket is feloszlatták.
     A Kiskunság és a Duna-Tisza közének népe azonban nem hagyta el a pusztai búcsújáró helyet: adományaiból tovább építette és szépítette. 1958-ban készült el az esőbeállóval egybeépített keresztút, amelynek egy-egy állomását más-más település zarándokai emelték. Új védőtetőt kapott a Szentkút, megépült a lourdes-i barlang, a szabadtéri oltár, a Szent Kereszt-kápolna, s a Prágai Kis Jézus szobra, amely előtt a búcsús ünnep végén a pap megáldja a jelen lévő kisgyermekeket. Tíz éve nyílt meg a máig gyarapodó Mária-múzeum.
    
A Szűzanya pálosszentkúti kegyszobra Fotó: Nagy Zoltán

A Szűzanya pálosszentkúti kegyszobra Fotó: Nagy Zoltán

A szentkút Fotó: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

A Skapulárés Szűzanya Fotó: Nagy Zoltán

A Skapulárés Szűzanya Fotó: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

A Skapulárés Szűzanya kápolnája Fotó: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár


Pálos Kolostor és Plébánia
6113 Petőfiszállás-Szentkút
Tanya 473
Tel.:76/379-111

     A szűkebb környéken kívül rendszeresen elzarándokol ide a Duna-Tisza közének és a közelebbi Tiszántúlnak a katolikus népe. A nagykőrösiek pl. a templomi lobogóik mellett mindig hozzák a magyar zászlót is, kifejezve ezzel azt, hogy hazánkért, népünkért is imádkoznak.
     Az érkező búcsús csoportok megkerülik a templomot, s csak ezután sorakoznak fel az oltár előtt Mária köszöntésére. Ennek végeztével körüljárják az oltárt, s ráhelyezik adományaikat, filléreiket. Éjjel fáklyás körmenetben kerülik meg a kegyhelyet: megkapó látvány a millió apró gyertyával kilométeres sorban vonuló processzió. Ez a nagy körmenet megismétlődik az ünnepi nagymise után is. Éjjel is nyitva van a templom, ott énekelnek; imádkoznak, virrasztanak, mások a pásztorelődökhöz hasonlóan a szabadban éjszakáznak, ájtatoskodnak.
     A pusztai búcsújáró hely nem építészeti emlékeivel, művészeti értékeivel tűnik ki, hanem éppen sajátos természeti környezetével. A lakott településtől, Petőfiszállás falutól távoli kegyhelyet messze kint a kiskun pusztában alig egy-két tanya övezi. Homokos talaján szőlőültetvények, szántók és legelők váltják egymást. Nagyobb facsoport csak a templom környékén látható. Nagyon alkalmas hely tehát a világ zajától való elvonulásra, a magányos vagy kisebb csoportos lelki programokra, elmélyedésre.
     Az egykori kolostor Mária-múzeumában nemcsak a kegyhellyel, hanem általában a Mária-tisztelettel kapcsolatos tárgyi emlékek láthatók a világ minden tájáról: szobrok, rózsafüzérek, képek és könyvek.
     Petőfiszállásnak saját vasútállomása van a Szeged-Kecskemét- Budapest vasútvonalon. Innen a faluból útjelző táblák segítik a tájékozódást a kb. 2 kilométerre lévő Szentkúthoz. Vonattal megközelíthető a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza vasútvonalon is, a Galambos nevű megállótól gyalog. Közúton legkönnyebben a Budapest Szeged közti 5-ös számú főútvonalról érhető el.
     Szállás és étkezési lehetőség helyben nincs. Éjszakára a zarándokok a plébánián gyékényszőnyeget bérelhetnek, s a fedett esőbeállóban deszkapadokon, földön ezen pihenhetnek. A búcsúvásár sátrai közt találunk lacikonyhást és italárust is.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 127-130.old.)
1.Isten hazánkért térdelünk elődbe,
Rút bűneinket jóságoddal född be,
Szent Magyaroknak tiszta lelkét nézzed:
Érdemét idézzed!

2. Boldog Özsébnek lángjai lobognak,
Bús magyar éjben árva magyaroknak,
vígasztalásul fehér pálosoknak
Imái ragyognak

3.Népünk virága: pálos mindenszentek,
Értünk elégő éltük Isten, tudd be.
Boldog Özsébnek lángoló imája
Magyarságunk vára.

4.Ránk bűnösökre minden verés ránk fér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért,
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek,
Hazánkat így mentsd meg!


Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében c. könyvének Pálosszentkút c. fejezete
A Szűzanya szobra a kőkereszt tövében Fotó: Nagy Zoltán

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A szentkúti templom
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
Szent Özséb,
a pálos rend alapítója
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A templom mennyezetfreskója
a szentélyben
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A czestochowai Fekete
Mária kép másolata

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A keresztút
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A Prágai Kis Jézus
kápolna
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A Prágai Kis Jézus
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
A Skapulárés Szűzanya kápolnája
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Évente kétszer van búcsú Pünkösdkor és Kisboldogasszony ünnepén

Pünkösdi búcsú 2009-ban május 30-31, június 1.


Május 30., szombat
18.00 szentmise és bérmálás – celebrálja: Bíró László tábori püspök
20.00 szentmise és gyertyás körmenet
24.00 szentmise a megholtakért
A templomot egész éjszaka nyitva tartják

Május 31., vasárnap
8.00 szentmise
10.00 ünnepi szentmise és körmenet – celebrálja: Borsos József OSPPE

Június 1., hétfő
8.00 szentmise
10.00 ünnepi szentmise és körmenet – celebrálja : Horváth József

További programok:

- első péntekenként 20.00 - 5.00 engesztelés Magyarországért
- májustól októberig minden hónap 13-án 8.00 - 11.00 fatimai engesztelés
- július 25-26 Keresztény Motoros Zarándoklat
- augusztus 15-17 Nagyboldogasszony napi búcsú
- a zarándokház egész évben várja a családok, csoportok (40-50 fő) jelentkezését.
Jelentkezés: 76/700-911; 20/82-33-836 és személyesen.

Képek a 2004-es Kisboldogasszony napi búcsú vasárnapi, ünnepi szentmiséjéről és a körmenetről (Fotó: Kósa Károly):

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár
Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Foto: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár

Vissza a kezdő oldalra