Máriaradna

A Maros mente, a Bánság és a szögedi nagytáj legnagyobb Szűz Mária kegyhelye
     A kegyhely nagyrabecsült kegyképét 1668-ban vásárolta Vrichnonassa György nyolcvanéves vallásos bosnyák ember egy olasz képkereskedőtől Később a radnai templomnak ajándékozta. Nagy tisztelete főleg 1695-től származik, amidőn a templom leégett, de a kegykép sértetlen maradt. 1695. szeptember 8-án ugyanis a törökök II. Musztafa szultán uralkodása alatt rohammal bevették Lippa városát, és a radnai kolostor följegyzései szerint a török fővezér sátra előtt, közvetlenül a Maros folyó mellett körülbelül ezerszáz magyar foglyot végeztek ki,míg a nőket és gyermekeket rabszolgaságba hurcolták. A várat megszálló törökök azonban csakhamar belátták, hogy Lippa várát meg nem védelmezhetik a közeledő keresztény hadsereg ellen. Ennélfogva 1695. szeptember 8-án Lippa várfalainak lerombolásához fogtak. Miután a máriaradnai hegylejtőn épült és Szűz Máriának szentelt fakápolnát is megfosztották kincseitől, és fölgyújtották, tovább vonultak. A kegykápolna porig égett; csak egyetlenegy tárgy maradt sértetlen a lángok között: a szent Szüzet ábrázoló oltárkép.
     1895-ben a csodás esemény évfordulóját nagy fénnyel ünnepelték meg Radnán. Ehhez az a tény is hozzájárult, hogy rengeteg csoda történt az évszázadok alatt itt a kegyhelyen. Könnyen megmagya- rázható tehát, hogy miért ragaszkodik még a 20. század végén is az erdélyi hívő székely nép a radnai kegyhely védasszonya, az áldott Boldogasszony jóságos személyéhez. Máriaradna megközelíthető vonaton éppúgy, mint bármely közúti járművön.
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 186-187.old.)

Harangozó Imre: Radna fényes csillaga
A máriaradnai búcsújárásról és az újkígyósiak radnajárásáról

Molnár V. József: Isten óhajtása

Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében c. könyvének Radna c. fejezete

Harangozó Imre: "A szomorú szívek megvigasztalója…"
A máriaradnai búcsújárásról

Foto: Sipos Balázs

Foto: Sipos Balázs

Foto: Czank Gábor

Foto: Czank Gábor

Foto: Nagy Zoltán

A kép forrása: Jordanszky Elek: A Magyar Országban 'saz ahoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szűz Mária Kegyelem' képeinek rövid leírása. Posonban, 1836.96.old.
Ének Máriaradnán
(dallama: Üdvözlégy, szent kútnak tündöklő...)

1. Köszönteni jöttünk, ó, szép Szűz Mária,
Radnai templomnak tündöklő csillaga.

2. Nézz reánk, Szűzanyánk, búcsús híveidre,
Kik ide fáradtak, te tiszteletedre.

3. Jaj, de örül szívünk, hogy ide juthattunk,
Alig vártuk már, hogy most megláthassunk.

4. Kedves édesanyánk, sírunk örömünkben,
Szívünk majd megreped a nagy szeretetben.

5. Tele van a lelkünk csordultig örömmel.
A sok székely magyar nagy keserűséggel.

6. Ó, radnai Szent Szűz, ím tehozzád jöttünk,
Mert tudjuk; hogy nálad vigasztalást nyerünk.

7. Te vagy a bűnösök kegyes szószólója,
A szomorú szívek megvígasztalója.

8. Köszönjük, Szűzanyánk, nagy szeretetedet,
Vígasztald meg, kérünk, bánatos szívünket.

9. Drága szent képednél mostan leborulunk,
Testünket-lelkünket néked fölajánljuk.

10. Vedd kedvesen tőlünk csekély fáradságunk,
Melyet áldozatul ajándékba hoztunk.

11 . Add ránk áldásodat, ó, szép Szűz Mária,
Radnai templomnak illatos virága.

12. Mutass be bennünket a te szent Fiadnak,
Ó, nyerj teljes búcsút, Anyánk, mindnyájunknak.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 187.old.)

Foto: Sipos Balázs

Foto: Sipos Balázs

Foto: Sipos Balázs

Fotó: Czank Gábor

Fotó: Czank Gábor

Fotó: Czank Gábor

Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 132.old.
A kegytemplom és a ferences kolostor
az érkező búcsúsokkal.
Színezett metszet JL. jelzéssel
MNM. Történelmi képcsarnok.
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, IV. színes tábla
Vincenz Neumann litográfiája a XIX.sz. közepéről.
MNM. Történelmi képcsarnok. Fotó: Dabasi A.
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 182.old.
A máriaradnai zarándoklatok
emléke a kunszentmártoni plébániatemplomban:
a XIX.sz.eleji radnai oltár.
Fotó: Barna G.1979.
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 266.old.
Radnai mirákulumos
könyv képei
Kép forrása: Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró Magyarok Szent István Társulat, 1994, 302.old.
Radnai búcsúból hazatérő szegedi legény.
NM Ethnológiai adattár.


Köszönjük Czank Gábor diakónus és Sipos Balázs segítségét!

Vissza a kezdő oldalra