A kegyhely a Mária Zarándokúton található

Kács

Búcsújáróhely a Szentháromság tiszteletére

Bórsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Egri főegyházmegye területén található
     A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisközség az Egri főegyházmegyében, a Bükk-hegység déli lábánál fekszik.
     Anonymus Gestája szerint a honfoglaló magyarok itt, a Nyárád-patak közelében pihenőt tartottak. Ez a hely lett később az Örsúr nemzetség szállásbirtoka, nemzetségi székhelye, ahol a nemzetség szakrális központja is állt, a Szent Péterről elnevezett bencés apátság. Ezt a XIII. század közepén egy határjátás (peres határmegállapítás) során említik. A kolostor egy évszázaddal később a pálos rend kezébe került, vagy pedig egy pálos remete időzhetett a környéken az írások szerint. A kolostort 1549-ben Serédi Gáspár és Balassa Zsigmond feldúlták. A pusztulást később a török tette teljessé.
     A falu még az 1500-as évek végén újratelepült és a reformáció idején is megmaradt katolikusnak. A középkori kolostor romjaiból 1724-ben építették újjá kis templomát, amelyet a Szentháromság tiszteletére szenteltek.
     Erre utal a hely egyik legendája is, amely elbeszéli, hogy egy lány a templom melletti hársfán három fehér bárányt pillantott meg. Látomását a Szentháromságos Egy Istenre való mennyei utalásnak tartották.
     Kács hosszú időn keresztül, s napjainkban ismét Tibolddaróc filiája.
     A szűkebb környék falvait vonzó búcsút Szentháromság ünnepén, a pünkösd utáni vasárnapon tartják.
     A jelenlegi barokk templom a korábbi gótikus köveiből épült. Ipolyi Arnold és Kandra Kabos, jeles XIX. századi művészettörténészek a község lakóházaiba beépített faragott kövekről beszélnek, amelyek egy - bélapátfalvihoz hasonló - nagyobb monostor építéséről tanúskodnak.
     A hely egy honfoglaló nemzetség központja lett, s ez arra enged következtetni, hogy itt még a kereszténység felvétele előtt pogány áldozati hely volt. Az ősmagyar kultusz az egyház felfogásában kereszténnyé vált, a pogány áldozati kő, amely beépült a templom falába így lett Jákob kövévé (Teremtés 28, 22). Egyes vélemények szerint a jelenlegi templom nem tartozott a kolostorhoz, hanem ez volt a plébániatemplom az apátság közelében, mint ezt Pásztón és Jákon még ma is láthatjuk.
     A Bükk alatti település és környéke ideális hely a természetjáráshoz. Ugyanakkor mind az egyéni, mind a csoportos zarándokok számára megfelelő környezet az elmélyedésre. A zarándokút során érdemes felkeresni a kácsi fürdőt.
     Kács vonattal a Budapest Keleti pu.-Miskolc vasútvonalon közelíthető meg. Vasútállomása Mezőkeresztes - Mezőnyárád, ahonnan autóbusz jár a faluba. Miskolcról közvetlen busszal is elérhető.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 87-88.old.)
Kegykép
1.Vezetsz. Uram, vezetsz, érzem szent kezedet.
Veszélyes szirteken, sötét ormok felett.
Zajló hullámokon, hol minden elhagyott,
Utamra fényt derít rezgő csillagzatod.

2.Te vagy az irgalom, te vagy a szeretet.
Mindenható, örök, jó mindenek felett.
Villámos vész helyett a békét te adod,
Anyánk esdeklését kegyesen hallgatod.

3.Vezess. Uram, vezess, ha vétek megkísért,
Hogy el ne hagyjalak tűnő világokért.
Zúgó vihar nem árt, letörlöm könnyemet,
Újabb erőt erőt te adsz, viszem keresztemet.

4.Majd révbe érkezem, megállok egykoron,
Viharveszély után ünneplő halmokon.
Fehér virág nyílik, könnyezni nem lehet,
Megáldod egykoron súlyos keresztemet.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balssagyarmat, 1991. 137.old.)


Római Katolikus Egyházközség
3423 Tibolddaróc
Széchenyi u.32.
Tel.: 49/337-037
Bálint Sándor:
Boldogasszony vendégségében
c. könyvének Kács c. fejezete

A búcsú Szentháromság vasárnapján van, 2008-ban május 17-18-én lesz.

Szombaton 18 órakor körmenet indulása a templomtól a most felújított Mária forráshoz, itt beszéd, Szűzanya Litánia, majd a forrás megáldása következik. Innen énekelve, imádkozva vonulnak a hívek a Kálváriára, ahol beszéd és Szent Vér Litánia lesz. A templomba visszatérve kezdődik a Vigiliai Szentmise, amely után szentségimádás majd virrasztás lesz.
Vasárnap 11 órakor búcsúi Szentmise, amelynek keretében történik 4 falubeli gyermek elsőáldozása. A Szentmise végén ünnepi körmenet kerüli meg a domb tetején álló templomot. 14.30-kor a Búcsú zárásaként a búcsújáró zarándokok elbocsájtása a templomból.

Vissza a kezdő oldalra