Hercegszántó

Vodica-Máriakert

Bács-Kiskun megyében lévő kegyhely
     A hercegszántó-máriakerti kegyhely története kevésbé ismert a magyar hívek körében, a környéken élő sokác (horvát) katolikusok viszont több mint másfél évszázada járnak ide rendszeresen imádkozni. A kegyhely kápolnája, s annak környéke a közelmúltban - helyi családok összefogásának köszönhetően - megújult, szentelését Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2004. szeptember 8-án, délután 5 órakor, szentmise keretében végezte A hercegszántói sokác elbeszélés szerint, a Mária-kápolna helyén hajdan egy nagy rét volt, ahol juhokat és teheneket legeltettek; és a vadicai kút vizéből itatták a jószágokat. Történt egyszer, hogy miközben szénát ka-száltak a réten, az egyik imádságos életet élő férfi elment a kútra vizet merni. Amint fölé hajolt, hogy korsóját kötőfékén leengedje, a víz váratlanul hullámzani kezdett, majd hirtelen fényesség lett, és a kútban egy képet látott, amely Szűz Máriára és a kisded Jézusra hasonlított: Ekkor a kép hirtelen megváltozott, s azt látta, hogy egy asszony kislányt tart az ölében. Azonnal visszament a többiekhez és elmondta nekik, hogy mit látott: Mindnyájan a kúthoz siettek, ám ők semmit. sem láttak. A férfi: elszégyellte magát, hogy a többiek nem látják, amit ő. Amikor otthon elmesélték a történteket, egyesek elhitték, mások nem. A férfinak azonban nem volt nyugta, éjjel sem tudott aludni. Másnap fogta magát, és megint elment a kúthoz. Ismét az a kép fogadta, mint az előző napon. Eszébe jutott, hogy másnap Kisboldogasszony napja lesz; és ekkor felötlött-benne, hogy valójában Szent Annát látta a kisded Máriával. Összesen három alkalommal látta ugyanazt a képet, ennek jeleként egy fűzfát ültettek azon a helyen. A kutat bekerítették, és egy kápolnát is építettek. Különböző helyekről lovas kocsin érkeztek ide a zarándokok, akik imádkoztak, énekeltek, és itt töltötték az éjszakát, ünnepelve Szűz Máriát. Több csodás gyógyulás is történt.
     Egyházi kivizsgálást követően, 1838-ban az akkori kalocsai érsek, Klobusiczky Péter (1823-1843 között volt főpásztor) hivatalosan is kegyhelynek ismerte el Máriakertet, és személyesen szentelte fel a jelenés helyén épült kápolnát. A kápolna mellé, 1933-ban egy bajai polgár hálából - mivel vak kisfia meggyógyult - egy Mária-szobrot építtetett. Cz. B.

(Forrás: Keresztény Élet 2004.szeptember 5. 3.old.)

A hálából épített Mária-szobor Fotó: Farkas Erik

Fotó: Farkas Erik

Fotó: Farkas Erik


Római Katolikus Plébánia
6525 Hercegszántó
Kossuth L.u.5.
Tel.:79/354-171
Egy ismereten hercegszántói népköltő így énekelte meg Mária csodás megjelenését:

Minnyájunknak örömére lészen
mert nálunk bíz csoda történt szépen:
Messzi vidéket e hír bejárta
csoda történt szántó határában.

Az égből szállott ő bíz alája,
s gyermekét ő a kezében tartja.
Mennyei fény volt ő körülötte,
koronája csillagoktól fénylett.

Jósza bácsi némává változott,
igaz csodát első ízben látott.
Boldogasszony szent szavakat szóla
s egy öreg fűz alá mutogatott:

Alatta a forrás most felfakad,
lám mondok neked én még szavakat.
Aki hívő, ide gyakran jöjjön,
mert e helyet én most megszentelem.
Néped itt örömmel énekeljen.
Istent szeresse, őt ne feledje.
Boldogasszony, meg a kisded fia.

(Forrás: Keresztény Élet 2004.szeptember 5. 3.old.)


Fotó: Farkas Erik


Vissza a kezdő oldalra