Gencsapáti

Szentkút és búcsújáróhely a Boldogságos Szűz tiszteletére

Vas megyében, a Szombathelyi egyházmegye területén lévő kegyhely
A község a Kárpát-medence közép-nyugati részén, Vas megyében, Szombathelytől északnyugatra, a Gyöngyös patak keleti oldalán terül el. Gencsapáti községben a Hunyadi út 236. szám alatt áll a gótikus eredetű plébániatemplom, amelyről az 1674. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv már említést tesz. 1880-ban három hajóssá bővítik eklektikus stílusban. A templom védőszentje Szent Jakab apostol, ünnepe: július 25.
     1756-ban gróf Batthyány József pozsonyi prépost egyházlátogatást végzett Gencsapátiban. A látogatás alkalmával felvett jegyzőkönyv részletesen beszél a Szentkútról.
     E szerint a gencsi határ nyugati részén, egy domb oldalán bővizű forrás található. Török Mihály és neje László Katalin hálából kápolnát építtettek a forrás fölé, annak emlékére, hogy világtalan gyermekük szemei a forrás vízében történt mosás következtében megnyíltak. A kápolnát a fájdalmas Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A kápolna mellé hamarosan egy három keresztfából álló kálváriát és egy remetelakot is építettek. A remetelakban égy Krajczár Ferenc nevű csehországi remete lakott. A remete ellátásáról a falu gondoskodott, ő pedig mindezért a forrást, a kápolnát, a kálváriát és környékét gondozta. Időközben a remete meghalt és a remetelak is megsemmisült.
     A romos állapotban lévő kápolnát 1730-ben Geröl István jobbágy újjáépítette. Későbbi feljegyzések tanúsítják, hogy az 1800-as években a község hivatalosan is elkötelezi magát a Szentkútnak és környékének a felügyeletére. E feladat ellátására gondnokot választanak. Ő vigyáz a rendre, tisztaságra, gondoskodik a kápolna és kálvária állagának megóvásáról, és kezeli a kápolnának a jótékony adakozásából származó bevételeit.
     1906-ban a kápolna köré 14 kisebb stációs kápolna épült, Jézus szenvedésének egyes jeleneteit ábrázoló szoborcsoportokkal. Nem sokkal később a kápolna egy fájdalmas Szűzanyát ábrázoló szobrot kap a kármelita nővérektől. Hosszú István és családja 1936-ban, 6 éves korában váratlanul elhunyt Bernadett nevű kislányuk emlékére, egy Lourdes-i barlangot építetett és ajándékozott a Szentkútnak.
Kegyszobor

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből

Berke József zalalövői búcsúvezető gyűjteményéből


Római Katolikus Plébánia
9721 Gencsapáti
Hunyadi u. 234.
Tel.: 94/321-370
     A gencsapáti Szentkút keletkezésétől kezdve napjainkig a környék kedvelt „szent" helye. Évente kétszer: a Szent Kereszt megtalálásának ünnepét (május 3.), és a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét (szeptember 14.) követő vasárnapon nagy számban keresik fel a szomszédos plébániák hívei is, hogy bűneiktől megtisztuljanak és a fájdalmas Szent Szűz közbenjárására életük keresztjét türelmes lélekkel tudják viselni. Szentmise előtt a dicsőséges rózsafűzért imádkozzák elő a lányok. Délután fájdalmas rózsafüzéren, és keresztúton vesznek részt a hívek.
     A gencsapáti hívek a két szent kereszt napi búcsún kívül Nagyboldogasszonykor (augusztus 15.) is elzarándokolnak a kegyhelyhez, hogy itt ünnepeljék meg Jézus édesanyjának égi megdicsőülését.
     Ugyancsak kedvelt a hívek körében az őszi úgynevezett hálaadó mise is, melyet a szüret végeztekor szokás a Szentkútnál bemutatni.
     Nagyböjtben, az utóbbi években, a Szombathely és környéke fiataljai itt végzik el az Ifjúsági keresztutat.
     1986 és 1987-ben Isten segítségével a gencsapáti hívek áldozatkészségéből megszépült a Szentkút és környezete.
     2001-ben a Széchenyi-terv pályázatán jelentős összeghez jutott a Szentkút, és környezete. Ebből az összegből tervezik a földút korszerűsítését, a stációk, kápolna, lourdes-i-barlang restaurációját.

Imádunk Krisztus és áldunk,
mert szent kereszted által
megváltottad a világot!

Üdvözlégy Mária, fájdalmakkal teljes!
A Keresztrefeszített van Teveled.
Megsiratni való vagy Te az asszonyok között,
és megsiratni való a Te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária,
a Keresztrefeszítettnek Anyja!
Eszközölj ki nekünk, Fiad keresztrefeszítőinek
bűnbánó könnyeket, most és halálunk óráján.
Ámen.


A Gencsapáti-Szentkút 2006.évi programja:

Május 7.: Szent Kereszt megtalálása búcsú. Szentmise de 10.30-kor, keresztút 14.30-kor.
Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napján szentmise este.
Szeptember 17.: Szent Kereszt felmagasztalása búcsú. Szentmise de 10.30-kor, keresztút 14.30-kor.
Október 7.: Szüreti hálaadó mise reggel 8 órakor.
Köszönjük Miszori Zoltán atya és Kovács Vincéné képviselőtestületi tag segítségét!

Vissza a kezdő oldalra