Szentkút - völgye egy megújuló zarándokhely

rövid ismertetője

 

 

    A heves megyei Ecséd község történetének kutatásának közben, 2000. év nyarán azaz a Millenniun évében régen elfeledett, volt kegyhely feltárását kezdte meg egy lelkes, hívő csoport. A régi iratok, levéltári dokumentumok (egy 1853-ból származó osztrák felderítő térkép, valamint egy az akkori plébános 1898-as levele) és a régi szájhagyomány útján terjedő történetek is igazolják a jelenés történetét, a búcsújáróhely létét. Lokálpatrióták kezdeményezésére feltárt forrást és környékét a helyi közösség jószándékú emberei, valamint több lelkes fiatal segítette a hely esztétikus kialakításában, és a forrás higénikusabb hozzáférésében. Ezt követően tovább folytatódtak a munkálatok, először a feltárásszintjén, majd fokozatosan a felajánlásokból és támogatásokból a kápolnaépítés fázisain munkálkodott sok - sok jóakaratú ember, az alapítvány szervezésében. A legtöbb munkák felajánlásból, önkéntes társadalmi munkából álltak. Idősek és fiatalok kitartásának és elszántságának, valamint a közösség építő szándék jegyében gyorsan haladt a munkálatokkal.  

       

 A megújulás folyamata röviden:

         -2000 év szeptember 9-én keresztállítással kezdődött, a súlyos keresztet négy lelkes fital

           a vállán vitte ki a kegyhelyre a település szívéből.

         -Szűk kör döntése nyomán 2001 évtől jött létre a Szentlaposi Szűzanya Kápolna

          Alapítvány, amely feladatául tűzte ki a kápolnaépítését, a zarándokhely kiépítését, úgy

          hogy ez a hely ismét betölthesse a történelemben több száz éve elfoglat helyét, mint

          kegyhely. Ebben az évben szentelte meg a jelenés alapján készült hófehér Mária szobrot

          Somodi János c. kanonok, akkori helyi plébános. A Mária szobor alakja a világon

          egyedi, megjelenése, öltözete és testtartása is eltér az eddigi jelenések szobor ábrázolási

          módjaitól.

         -2002évben a Magyar Köztáraság Polgári kormányától kapott 1.000.000Ft -os

          támogatással megkezdődött az építkezés. 2002. augusztus 15-én elhelyeztük az

          alapkövet, majd széleskörű szervezésbe fogtunk.

         -2003év tavaszán a Leier Kft jóvoltából leszállítottuk a falazóanyagot, majd július

          19-én megkezdődött a kápolna falszerkezetének építése majd negyven ember adta

          kézről kézre a falazóanyagokat.

         -2003. agusztus 15-én az épülő kápolna árnyékában Somodi János c. kanonok, plébános

          megszentelte a kápolna részére készítettet harangot.

         -Hihetetlen segítséget kaptunk szinte minden szakmában és ennek révén 2003. december

          24-én tetőalá került a kápolna.

          Ez volt mindannyiunk legnagyobb karácsonyi ajándéka.

         -2004. május 15-én folytatodott az építkezés, amely augusztus 12-ig tartott a jelenlegi

          állapot megteremtésével.

          Ebben nagy segítséget nyújtott az Egri Érsekség valamint a helyi Önkormányzat

          támogatása. Természetesen a legtöbb segítséget a helyi és környékbeli támogatóinktól

          kaptuk, felajánlásból készült el a belsőtér álmenyezete, valamint az üvegezés is.

          Mindezek segítségével széleskörű szervezéssel társadalmi munkában kb.:

         2800munkaórában 2004. augusztus 15-re rendben elkészült a kápolna.

 

 

Kápolnaszentelés:

    A sok irányú szervezés eredményeképpen több mint kettezer ember jelenlétében kezdődött meg a kápolna szentelés, az ünnepi szentmise liturgiája.

    Délután 15°°órakor Dr. Veres András püspök úr, Gulyka József c. prépost, Somodi János c. kanonok és Kocsis Sándor Főtisztelendő plébános kiséretében indult a búcsú menet a kápolnától mint egy 500méter távolságtól.

    A búcsús menet élén 1848-as éveket idéző, huszárruhában öltözött hagyományőrző lovas huszárok haladtak, mögöttük az egyházi méltóságok, helyi Máriás lányok hordozható Mária szoborral, melyet több hagyományőrző csoport és a zarándok hívek követtek.

    Közben megszólalt a kápolna 2003-ban felszentelt harangja. A kápolna előtt a helyi plébános, és a Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány Elnöke, Hegedűs József fogatta a püspök úrat. A köszöntések után a püspök úr megszentelte a Mária - kápolnát, hitünknek új védőbástyáját, majd megkezdődött az ünnepélyes szentmise.

    A legújabb kutatási eredmény szerint az 1850-as években Szentkút - völgyének nevezték ezt a területet, ezért a liturgia végén Dr. Veres András püspök úr, a Katolikus Püspöki Konferencia Titkára bejelentette, hogy 2004. augusztus 15-től ismét Szentkút - völgyének fogják nevezni a kegyhelyet.

    A szentmise végén az Alapítvány kuratóriumának tagja, Csontos István rövid tájékoztatót tartott az elmúlt évek legfontosabb eseményeiről, történéseiről. Megköszönte a sok adományozást, a dolgozó emberek társadalmi munkában végzett munkáját, valamint külön köszönetet mondott Ecséd községtől távozó Somodi János c. kanonok, plébános úrnak a kápolnaépítésben nyújtott sok irányú támogatásáért. Köszönetet mondott Gulyka József c. prépostnak, az alapkőletételkor celebrált szentmiséért.

    Az Ecsédi Egyház község elnöke, hitoktatója, a hívek megbízásából őszinte szavakkal köszönte meg az Alapító tagoknak és a kuratórium vezetésének az elmúlt években végzett, de különösen az elmúlt év alatt végzett csodálatos és kimagasló munkáját.

    Rendkívüli dolognak tekinti minden ember azt, hogy egy ilyen színvonalas, szép kivitelű kápolnát nem egészen egy év alatt fellehetett építeni. A kegyhely meújulásának folyamata ezzel még nem fejeződött be, hiszen még sok irányú munkát kell elvégezni, de már egy megszentelt kápolnában tudjuk fogadni az ide érkező zarándokokat.

A zarándok csoportok, látogatók fogadását előzetesen egyeztetni kell az

Alapítvány székhelyén:

Szentlaposi Szűzanya Kápolna Alapítvány,  3013 Ecséd, Akácfa u. 36

Telefonsz.: 06 - 37/358-047, mobilsz.: 06 - 30/375-9255.

További tervekről:

    Az Alapítvány tervei között szerepel a kápolnához kapcsolódó infrastruktúrák kialakítása, mint például az út, vagy a villamos energia /szélerőművel/ kiépítése, de tervezzük a kápolna további munkálatainak szervezését a nyári időszakra. Mindezekhez a munkákhoz szívesen fogadunk támogatásokat, adományokat, vagy felajánlásokat is, hiszen 2005-ben az Alapítvány, mint non-profit szervezet jogosult az a dó 1%-ra is. Az Alapítvány tervei között szerepel továbbá, a kegyhely történetével, a kegyhely feltárásáról, megújulási munkálatairól szóló kiadványok megjelenése, az ide zarándokló hívő emberek számára viszont jó célt szolgál a 2005. év miseredjének ismerete is, amely búcsúnaptár formájában jelentetünk meg.

    Várhatóan 2005. év nyarán jelenik meg a kegyhely történetéről szóló dokumentum könyv formájában,  Csontos Péter alapító tag szerkesztésében, Szentkút - völgye, "Az ősi magyar Mária tisztelet megújulásának helyszíne" címmel. 

 

Szerkesztette: Csontos Péter alapító tag

Mellékelt Fotók gyűjtése: Csontos István és Csontos Péter 

Fotókat készítette: Csontos István, Csontos Péter és Tóthné D. R.

Ecséd, 2005. március 11.